Щодо викладацької роботи керівників закладів освіти

Роз’яснення ЦК Профспілки працівників освіти і науки України щодо викладацької роботи керівників закладів освіти (завантажити лист ЦК Профспілки від 23.08.2023 № 02-8/439):

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 № 2352-IX внесено зміни до
статті 102-1 КЗпП, яку викладено у новій редакції. Встановлено, що сумісництвом
вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на
умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або
іншому підприємстві, в установі, організації. Скасовано норму, згідно з якою
умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ,
організацій визначалися КМУ.

До внесення таких змін питання роботи за сумісництвом регулювалося
постановою КМУ від 03.04.1993 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ і організацій», наказом Мінпраці, Мінфіну,
Мін’юсту від 28.06.1993 № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи
за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій».

У зв’язку зі змінами до статті 102-1 КЗпП України постановою КМУ від
22.11.2022 № 1306 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань роботи за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ і організацій» постанова КМУ № 245 скасована.

Розпорядженням КМУ від 22.11.2022 № 1047-р скасовано також наказ № 43,
який містив Перелік робіт, що не вважалися сумісництвом.

Стосовно викладацької роботи керівних та інших працівників закладів
освіти, які її виконують в тому самому закладі освіти, то це питання врегульовано
пунктом 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників
освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.05.1993 за № 56, який на даний
час є чинним.

Пунктом 91 передбачено, що керівні працівники закладів освіти можуть
вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9
годин на тиждень, якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий
оклад (ставку). Керівні працівники дитячих дошкільних закладів можуть
виконувати роботу вихователів у цій же установі в обсязі не більше 18 годин на
тиждень.

У сільській місцевості директори і їх заступники при відсутності вчителів з
відповідних предметів можуть вести викладацьку роботу в обсязі не більше 12
годин на тиждень з дозволу відповідного органу управління освіти.

Інші працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу або
заняття з гуртківцями у цьому ж закладі, але в середньому не більше 2 годин (12
годин на тиждень), якщо вони отримують повний посадовий оклад (ставку).

У випадках, коли вищезгадані працівники отримують по основній посаді 0,5
посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу в
середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік), а
при виконанні цієї роботи в I – IV класах – до 20 годин на тиждень.

Названим працівникам за норму годин, визначену у цьому пункті, оплата
проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому
відповідно для учителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією).

За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як виняток, у
зв’язку з виробничою необхідністю понад норму, зазначену у цьому пункті,
провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240
годин на рік.

Виконання викладацької чи гурткової роботи в межах, визначених пунктом
91 Інструкції № 102, дозволено керівним та іншим працівникам закладів освіти у
тому самому закладі в межах робочого часу за основною посадою, яка не визнана
сумісництвом.

Зазначений пункт Інструкції № 102 не містить посилань на Перелік робіт,
що не вважалися сумісництвом, що був затверджений скасованим наказом № 43 і
не визнає таку викладацьку роботу керівних та інших працівників у своєму
закладі такою, що вважається чи не вважається сумісництвом.

Про необхідність застосування п.91 Інструкції № 102 при визначенні права
на здійснення викладацької діяльності у своєму закладі йдеться також у листі
МОН від 27.01.2023 № 1/1274-23 «Про право працівників закладів освіти
займатися викладацькою діяльністю в своєму закладі освіти»
.

В частині запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів Закон
України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII розмежовує
суб’єктів на тих, що уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування та тих, які прирівнюються до них.

Зокрема, відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3
Закону № 1700-VII керівник закладу освіти є суб’єктом, на якого поширюється дія
цього Закону, бо є посадовою особою юридичної особи публічного права, яка не
зазначена у пункті 1 частини першої статті 3 Закону.

Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється відповідно до вимог
Розділу V «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Закону № 1700-VII,
зокрема статей 28, 29, 33, шляхом вжиття заходів зовнішнього та самостійного
врегулювання конфлікту інтересів, здійснення зовнішнього контролю.

Запобіганню реальному чи потенційному конфлікту інтересів між
керівниками закладів освіти та працівниками, зокрема й з числа близьких родичів,
слугують норми Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів
Міністерства освіти і науки України та інші нормативно-правові акти з питань
умов та оплати праці працівників, а також положення Законів України «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори і
угоди», Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України та
Профспілками працівників освіти і науки України на 2021-202 роки, колективних
договорів, які передбачають колективне, разом з виборним профспілковим
органом, а не одноосібне, вирішення означених питань.

Крім того щодо права виконання викладацької роботи, зокрема за
сумісництвом, зазначаємо, що зі змісту статті 25 Закону 1700-VII випливає, що
обмеження щодо роботи за сумісництвом працівників та службовців не стосується
викладацької діяльності.

Відповідно до пункту 9.4 Методичних рекомендацій Національного
агентства з питань запобігання корупції від 21.10.2022 № 13 «Щодо застосування
окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», викладацька
діяльність є дозволеним видом оплачуваної діяльності.

Відповідно до пункту 9.4.1 Методичних рекомендацій (з посиланням на
пункти 4 частини 1 Закону України «Про освіту») суб’єктом здійснення
відповідної діяльності є педагогічний (науково- педагогічний) працівник або інша
фізична особа на основі відповідного трудового або цивільно-правового договору.
Правовою підставою здійснення такої діяльності є трудовий або цивільноправовий договір.

Разом
0
Поширення
Попередній допис

Вітаємо з Днем знань!

Наступний допис

Разом до перемоги єдиною профспілковою родиною! В Чигирин — за духовною силою! 

Схожі повідомлення
Детальніше

Про простій у закладах освіти під час воєнного стану

Інформуємо, що відповідно до статті 34 Кодексу законів про працю України простій — зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних…
Детальніше

Щодо виплати надбавок за престижність праці педагогічним працівникам

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на запити щодо виплатинадбавок за престижність праці педагогічним працівникам, зокрема вчителямпочаткових…
Детальніше

Оплата самозаміни при підвищенні кваліфікації без відриву від роботи

Підвищення кваліфікації учителів зачасти відбувається за такою незвичною формою, яка поєднує роботу і підвищення кваліфікації одночасно, що регулюється…

Наближаймо нашу перемогу!

Ми закликаємо Вас допомагати нашим захисникам фінансово. Зробіть грошовий внесок на користь нашої перемоги! Памʼятайте, у єдності — наша сила!

Підтримати ЗСУ / ГО "Наш батальйон" / Фонд "Повернись живим" / Фонд Сергія Притули

Наш сайт використовує файли cookie та подібні технології. Ми використовуємо файли cookie для аналізу трафіку та покращення функціональних можливостей нашого сайту. Продовжуючи використовувати цей сайт ви надаєте згоду на обробку файлів cookie.